1. Lokalene i Menighetssenteret kan leies av organisasjoner, foreninger, grupper og andre interesserte.
  2. Det betales leie etter de til enhver tids gjeldende satser.
  3. Av hensyn til Menighetssenterets naboer, må alle arrangement være avsluttet før kl. 23:00 på hverdager og søndager, og før kl. 24:00 på dager før helligdager.
  4. Leietaker skal kun benytte de lokaler det er inngått avtale om. Toaletter og felles garderobe i kjeller er tilgjenglig.
  5. Leietaker forplikter seg til å rydde etter møbleringsplan. Gulvvask inngår i leieprisen (se neste punkt).
  6. Leietaker skal selv vaske bordene og tømme søppel. Leies kjøkken skal det vaskes opp og ryddes slik at bare gulvvask gjenstår. All oppvask skal maskinvaskes, men med grundig skrubbing med oppvaskkost uten oppvaskmiddel før det settes i oppvaskmaskinen. Dersom det kreves ekstra gulvvask pga. stor tilsmussing, blir dette tilleggsfakturert.
  7. Bruk av piano og lydutstyr må avtales på forhånd.
  8. Skader på vegger, inventar eller utstyr meldes straks til vaktmester eller styreleder. Leietager må erstatte skadene.
  9. Det er forbudt å bruke rusmidler i Menighetssenteret (kan søkes til sluttet selskap). Røykeforbud gjelder.
  10. Faste brukere av huset som lagrer utstyr på Menighetssenteret (f.eks. speidere og tensing) har tilgang til å hente og levere utstyr selv om andre leietakere bruker huset. Dette skal skje i samråd med leietaker og til minst mulig sjenanse.
  11. Etter søknad kan styret gi dispenasjon for deler av husordensreglene.

 

Avtale om kode til inngangsdør og nøkkelboks gjøres med Bente Bergesen på Kongsberg kirkekontor (32 86 60 30) senest siste arbeidsdag før leie. Link til åpningstider på kirkekontoret.

Styreleder: Åge Skaug (413 05 478)

 

 

Kongsberg Menighetssenter  Hyttegata 4   3616 Kongsberg

 

Kontakt for utleie: Kongsberg kirkekontor tlf 32 86 60 30

Kartlink