Husordensregler

banner1   banner2

  1. Lokalene i Menighetssenteret kan leies av organisasjoner, foreninger, grupper og andre interesserte.
  2. Det betales leie etter de til enhver tids gjeldende satser.
  3. Av hensyn til Menighetssenterets naboer, må alle arrangement være avsluttet før kl. 23:00 på hverdager og søndager, og før kl. 24:00 på dager før helligdager.
  4. Leietaker skal kun benytte de lokaler det er inngått avtale om.
  5. Leietaker forplikter seg til å rydde etter møbleringsplan. Sluttvask inngår i leieprisen (se neste punkt).
  6. Leietaker skal selv vaske bordene, tømme søppel og holde orden i leieperioden. Leies kjøkken, skal det vaskes opp og ryddes slik at bare gulvvask gjenstår.
  7. Skader på inventar og utstyr meldes straks til vaktmester eller styreleder. Ødelagt inventar må erstattes.
  8. Det er forbudt å bruke rusmidler i Menighetssenteret (kan søkes til sluttet selskap). Røykeforbud gjelder.
  9. Faste brukere av huset som lagrer utstyr på Menighetssenteret (f.eks. speidere og tensing) har tilgang til å hente og levere utstyr selv om andre leietakere bruker huset. Forflytning av utstyr skal skje i samråd med leietaker og uten å forstyrre.
  10. Etter søknad kan styret gi dispenasjon for husordensreglene.

 

Avtale om kode til inngangsdør og nøkkelboks gjøres med Bente Bergesen på Kongsberg kirkekontor (32 86 60 30). Link til åpningstider på kirkekontoret.

Vaktmester: Øyvind Hagen (982 07 035)

Styreleder: Åge Skaug (413 05 478)